Fragments of Lives

Fragments of lives scattering in the air
Blown into my soul one brisk
Spring morning in the park
The old verses written over ten years past
Still flickered in my heart

*******

Những mảnh đời vắt ngang không trung
Một hôm theo cơn gió thổi hắt vào lòng ta
Một sáng cuối xuân trời hiu hiu lạnh
Những vần thơ xưa viết hơn mươi năm trước
Vẫn âm ỉ trong lòng