Tháng Chín (September)

Tháng chín se lạnh
Những đồi cỏ vàng mượt như nhung
Nghe đâu đây mùi thơm cinnamon
Mùi rừng phong đỏ vàng rực rỡ

Tháng chín xa xưa tràn môi bầu sữa mẹ
Những táng cây phượng vĩ đã không còn đỏ rực góc sân trường
Tiếng súng nơi chiến trường nổ theo lời ru ơi hời của mẹ

Tháng chín của sự sinh
Những nụ cười in trên bọt nước biển Vũng Tàu trắng xóa,
Hay ẩn sau những trái su su nặng trĩu của bà ngoại ở Đà Lạt

Tháng chín cũng bắt đầu của sự diệt
Bao nhiêu nước mắt đã chảy đầy sông ngòi biển cả
Giọt nước mắt nào sẽ lăn lần cuối ra đại dương nghìn trùng

viết cho tháng sinh nhật 2016

September

for my birthday month

Chilly September. The doorway to a new season. I could smell the aroma of cinnamon emanating from the pastries when walking by the bakery this morning.

It was in September many yeas ago that my mouth was full of mom’s breast milk. The flamboyant was not blooming in red anymore. The shooting in the battlefield shook the lullaby hovering over my cradle.

September, the genesis of many things in life. I remember the shining smiles carved in the white waves at Vung Tau beach. The giggling by the chayote vine of my grandma in Dalat. The warm eyes of the little girl enlivened by the candlelight lit inside the pigeon-shaped lantern during the full moon festival.

September, the onset of death and decay and deterioration. How many tears I have shed and filled up rivers and oceans. Which one I wonder will be the last to roll into the deep blue ocean.

Random Thoughts on Sept 1, 2016

September has finally rolled in
amid the cool air in the Bay area.
Are you sure the leaves
will turn yellow soon?

The reunion had me reminiscing
about the many autumns past
when dreams were flowing
like cascading waterfalls

Which dreams have been merging
into the ocean and which dreams
are submerged in the stream
aspiring to rise and to live?

Let’s bring on new dreams
in black, white and yellow skin
blooming like flowers in the Spring
as if we had never dreamed before.