05-17-2016

My shoulder length hair
is long enough to stir memories
The reminiscences flow
like an endless Om mantra

The Om is reverberating
The roads I have departed
The paths I will tread on
How do I know
which direction is the best

The Spring flowers are blooming
and singing the universal songs
Will the Heart Sutra
accentuate their notes
and shed light on my way home?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóc ai chấm bờ vai
Cho vừa khơi nỗi nhớ
Nỗi nhớ dài
Như tiếng Om bất tận

Tiếng Om vang vọng thì thầm
Mọi nẻo đường đã qua
Những con đường chưa tới
Làm sao ai biết
Trái tim có hồi sai nhịp
Nên cứ đứng mãi ngã ba đường

Hoa cỏ mùa Xuân
Đang rộn ràng khúc du ca
Câu kinh bát nhã
Có sáng nẻo ta về

A Poem for My Mother 2016

Who would recall
the skinny and aging hands
cooking the porridge for me
when I was recently sick
are your same smooth and beautiful hands
which fed me the very first drops
of breast milk forty two years ago

Who would understand
that your deep verses thru years-
the finger pointing to the moon,
the smiling lotus in the crowd-
have rescued me from many
hardships throughout my life

Oh Mother
When will I learn
to sacrifice myself
the same way you sacrifice yourself
for me and for everyone else

When will I learn
to be as compassionate as you are
whose compassion is as vast
as a Bodhisattva’s

Oh Mother
Half of you gave birth to me
and you have never failed to nourish.

Happy Mother’s Day
to my Mom and all the Mothers
of the past, the present, and the future!
~~~~~~~~~~~~~

Nào ai hiểu được
bàn tay khô gầy nấu cháo
cho con trong cơn bệnh tật
là bàn tay trắng nõn mượt mà
mớm cho con giòng sữa ngọt đầu đời
bốn mươi hai năm về trước

Nào ai hiểu được
nhũng dòng thơ sâu thẳm của Mẹ
là chiếc bè chở con
qua bao bến bờ khổ nạn
là ngón tay chỉ mặt trăng
là cành hoa sen mỉm cười

Mẹ ơi
Khi nào con mới học được
sự hy sinh bao la của Mẹ
cho con và cho mọi người
lòng từ bi của Mẹ
quảng đại như Bồ Tát

Mẹ
một nửa thành ra con
nơi không bao giờ có lời từ chối.

Mừng ngày của Mẹ
tới tất cả những bà Mẹ
trong quá khứ, hiện tại và tương lai!